PRESS TV

ODELJAK ZA PREGLED VIDEO MATERIJALA.

Stranica infopressdbs.com je u okviru svog sajta postavila odeljak za pregledavanje i Video mateijala, priloga, pokrivanja i izjava snimljenih na terenu.