BOJNIČANKE PIŠU BIZNIS PLANOVE (VIDEO)

BOJNIČANKE PIŠU BIZNIS PLANOVE (VIDEO)

BOJNIK- Oko 100 žena iz Bojnika i okolnih sela naučiće u naredna dva meseca

kako se pišu i realizuju biznis planovi.

Udruženje gradjana „ Gradjanski savet opštine Bojnik“ u toku projekta će

uraditi pet radionica na kojima će se žene Bojnika obučiti kako da napišu

ekonomski i pravni deo biznis plana. Aktivisti „ Gradjanskog saveta opštine

Bojnik“, posećuju mesne zajednice i sela gde prezentuju projekat i razgovaraju

sa ženama zainteresovanim da nauče veštine koje će im pomoći da postanu

samostalne i da ekonomski ojačaju.

„ Gradjanski savet opštine Bojnik“, ugovor o projektu je sklopio krajem

avgusta ove godine sa Kancelarijom Ujedinjenih nacija za projektne usluge .

Realizacija projekta se sprovodi u okviru programa Evropski progres . Novac za

projekat obezbedili su Evropska unija , Vlada Švajcarske i Vlada Republike

Srbije.

Nakon završetka obuke sve polaznice moći će da konkurišu za nabavku jednog

od 15 sistema „kap po kap“ . Sistemi će biti podeljeni februara naredne godine.

Za dobijanje sistema za navodnjavanje moći će da konkurišu žene koje su

nosioci poljoprivrednog gazdinstva i koje se nalaze na evidenciji Nacionalne

službe za zapošljavanje.

Program Evropski progres je najveći razvojni projekat u Srbiji i sprovodi se u

34 lokalne samouprave na jugoistoku i jugozapadu Srbije. Cilj projekta je da

podrži, osnaži i osamostali, ekonomski i pravno, lokalne zajednice i pojedince

na tom području.