DVE GODINE SVE MANJE VODE U VLASINSKOM JEZERU

SURDULICA- Dve godine Vlasinsko jezero ostaje bez velikih količina
vode. Svi se pitaju zašto? Gradjani, ekološka udruženja i lokalna samouprava u
Surdulici zabrinuti su za biljke i životinje. Iz Elektroprivrede saopštavaju da
se voda ispušta zbog remonta i da biljke i životinje nisu ugrožene.
Turisti koji godinama dolaze ne pamte niži nivo vode. Nasukan i Mobi
Dik, najveće plutajuće ostrvo. Ove slike su celog leta pratile sve one koji su
dolazili na Vlasinsko jezero.
Problem imaju i kapetani turističkih brodića.
Iz Elektroprivrede Srbije saopštavaju da se voda ispušta zbog
neophodnog remonta hidroelektrane Vrla 1 i da biljke i životinje nisu ugrožene.
Isti odgovor dobili smo i prošle godine
„Posle 63 godine eksploatacije ulazne građevine neophodna je sanacija
grube rešetke, zamena fine rešetke, sanacija leptirastog zatvarača……. (18.08
2018.god)
Posle više od šest decenija rada postoji potreba za rekonstrukcijom ulazne
građevine– zamena fine rešetke, sanacija grube rešetke, sanacija leptirastog
zatvarača … (17.04.2017.god.)
Narodni poslanik Novica Tončev objašnjava da je nedavno razgovarao sa
predsednikom Aleksandrom Vučićem i da je dobio podršku da se jezero zaštiti i
da se izgradi kanalizacioni prsten. Predsednik je obećao veća ulaganja u
Vlasinsko jezero od kanalizacionog prstena do infrastrukture. Medjutim u
Surdulici se pitaju kome će trebati jezero ako svakog leta ostaje bez velikih
količina vode.
(Reportaža ne odražava stavove sufinansijera projekta – Surdulica čista da uvek
blista)