KAVALA-LESKOVAC- SAJAM (VIDEO)

 

GRČKA I SRPSKA PREDUZEĆA UDRUŽENO PROTIV KRIZE

KAVALA- U Grčko –srpsku privrednu komoru, za godinu i po dana učlanjeno

je oko hiljadu preduzeća. Pored poslovne saradnje, grčki i srpski privrednici

odlučili su da zajedno učestvuju i na Medjunarodnom sajmu EXPO 2016 koji se

održava u Kavali.

Na srpsko grčkom štandu specijaliteti sa juga Srbije privukli su veliki broj

Grka, posebno one koji su još u vreme bivše Jugoslavije studirali u našoj zemlji.

Oko 800 grčkih i 200 srpskih preduzeća učlanjeno u grčko srpsku komoru.

Grčki privrednici sve češće se odlučuju da saradjuju sa srpskim

preduzećima.

Na sajmu Expo u Kavali učestvuje 135 preduzeća iz Bugarske, Moldavije,

Rumunije, Noveške, Grčke Srbije i sa Kipra.