LESKOVAC ŠEST GODINA ČISTE DIVLJE DEPONIJE (video)

Leskovac je jedan od retkih gradova gde radnici komunalnog preduzeća i
gradjani već šest godina, svakog vikenda čiste divlje deponije. Očišćene


deponiije pretvaraju u parkove i igrališta ali ima i onih koje se obnove za samo
nekoliko dana.
Divlja deponijia pored puta na ulazu u selo Turekovac drugi put je očišćena u
poslednjih godinu i po dana. Oni koji bacaju smeće, uglavnom plastičnu
ambalažu i šut to rade noću .


U poslednjih šest godina na području Leskovca očišćeno je više od 400
divljih deponija.
Za razliku od deponija pored puteva koje radnici uspevaju da očiste one
pored i u rekama niko ne može da pobedi. U reci Jablanici ribe su prava retkost.
Za šest godina sa divljih deponijia uklonjeno je više od 5.000 tona smeća.