DILJE SVINJE TERORIŠU PO SELIMA(video)

Krda divljih svinja mesecima prave štetu na njivama u laninskim selima
oko Vladičinog Hana i Vranja. Malobrojni stanovnici nemoćni su da zaštite bašte, polja sa žitom i voćnjake.
Divlje svinje u akciju uništavanja letine kreću noću. Meta su im pre svega
zasadi krompira, njive sa pšenicom i kukuruzom. U planinskim selima oko Vladičinog Hana i Vranja žive uglavnom stariji od 65 godina a oni koji su se odselilil vikendom dolaze da obradjuju bašte. Tokom leta lov na divlje svinje je zabranjen. U petnaestak sela na nadmorskoj visi od 600 do 900 metara živi oko 300 stanovnika .