ZAGADJENI BUNARI I BOLESTI BUBREGA (VIDEO)

LESKOVAC- Voda iz skoro 90 odsto bunara u domaćinstvima, na jugu
Srbije , nije za piće. Podzemne vode iz septičkih jama i divljih deponija najviše
su zagadile bunare u ravničarskim selima.
Ne samo Zoričin već i mnogi bunari u selima u okolini Leskovca nemaju
ispravnu vodu. Meštani ih koriste za navodnjavanje ili kao ukras u bašti.
Na odeljenju hemodijalize u Leskovcu u poslednjih nekoliko godina sve je
više pacijenata . Oni sumnjaju da je i neispravna voda doprinela da se razbole.
Dva do tri puta nedeljno na hemodijalizu dolazi oko 120 pacijenata.
Zagadjenu vodu ljudi i mogu da izbegnu ali ne i biljke . Teške metale i
kancerogene materije koje iz vode i zemlje upije voće i povrće pojedemo mi i
domaće životinje.
Procenjuje se da samo na području Leskovca ima oko 200 divljih deponija.
( Projekat LE+EKO=LEKOVITO prica ne odražava stavove finansijera
projekta)