MEDVEDJA DOBILA GERONTODOMAĆICE (VIDEO)

MEDVEDJA – U Medvedji je završena obuka za gerontodomaćice. Obuku

kako pomagati starijim i osobama sa posebnim potrebama uspešno je završilo

26-toro osoba sa područka Medvedje . Njima su svečano uručeni sertifikati da

mogu da bavljaju posao gerontodomaćice.

Polaznica Ana Milovanović obajšnjava da je prezadovoljna kako je obuka

protekla i koliko je naučila.

„ Oduvek sam želela da se bavim humanitarnim radom i da pomažem starijim

osobama. Kroz ovaj kurs ta želja mi se ostvarila i zaista je sve bilo zanimljivo i

poučno. Posebno su predavači bili vrlo profesionalni“, kazala je za INFOPRESS

DBS Ana Milovanović.

Predsednik opštine Nebojša Arsić rekoa je na dodeli sertifikata da će lokalna

samouprava učiniti sve kako bi svi polaznici kursa dobili šansu da rade na

odredjeno vreme i pomažu starijima.

„ Učinićemo sve da u nekoliko grupa pokušamo da svi dobijete šansu i da

pomažete našim sugradjanima“, naglasio je Arsić.

Obuku za gerontodomaćice realizovali su Uduženje gradjana ELAN ,

Kancelarija za smanjenje siromaštva i lokalna samouprava. Projekat Podrška

inovativnom mehanizmu radnog angažovanja Roma i drugih kategorija socijalno

ugroženog stanovništva finansirali su Evropska unija i Vlada Švajcarske preko

Programa EVROPSKI PROGRES kao i Vlada Republike Srbije.

Kako je proteklo uručenje sertifikata možete pogledati na našem sajtu