LEKOVITE VODE ODLAZE U KANALIZACIJU ( VIDEO)

SIJARINSKA BANJA-VODA-KANALIZACIJA

LEKOVITE VODE ODLAZE U KANALIZACIJU ( VIDEO)

Sijarinska banja , jedna je od najbogatijih banja po broju lekovitih voda  u Evropi.  Banja ima čak i prirodne gejzere ali svo to bogatsvo se koristi tek jedan odsto, dok ostatak lekovitih voda odlazi u reku i kanalizaciju.

Jedino Sijarinska banja u Evropi ima dva gejzera i 26 izvora različitih lekovitih voda na duzzini od samo 800 metara. Umesto da se koriste za lečenje više od 20 bolesti , termomineralne vode odlaze u nepovrat. U Sijarinskoj banji 99 odsto lekovitih voda se baca.

U banji je pre pet decenija izgradjen hotel, specijalna bolnica za rehabilitaciju „ Gejzer“  gde bi trebalo da se  termomineralne vode maksimalno koriste . Medjutim zbog neuredjenosti gosti zaobilaze hotel .

U opštini Medvedja na čijoj teritoriji se nalazi Sijarinska  banja, kažu da su siromašni i   ne mogu sami da urede banju i spreče da bogatstvo odlazi u reku.Problem im predstavlja i ugovor od pre dve decenije sa „ Energoprojektom “  kada je ta firma dobila pravo da u centru banje vadi poludragi kamen oniks.

Na sajtu INFOPRESSDBS možete videti i čuti   izjave meštana banje i predsednika opštine Medvedja